خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش در شرکت رامادر چگونه می باشد؟

در شرکت رامادر، رضایت مشتری مهمترین عاملی می باشد که همواره جهت بالا بردن رضایت مشتریان تلاش می شود. تا کنون بیش از 95% مشتریان رامادر از خدمات قبل و پس از فروش رضایت کامل را دارند.

شرایط خدمت رسانی بعد از اجرای پروژه:

برای خدمات رسانی در شرکت رامادر، ابتدا مدارک مورد نیاز جهت تایید اینکه پروژه توسط رامادر انجام شده است یا خیر باید ارسال گردد. مدارک مورد نیاز:

  • شماره قرارداد
  • تاریخ قرارداد
  • برچسپ رامادر
  • تصویر پروژه به همراه برچسپ رامادر

بعد از احراز اطلاعات پروژه، در صورتی که مدت زمان گارانتی به پایان نرسیده باشد، تمامی خدمات به صورت رایگان انجام می شود. در صورت اتمام مدت زمان گارانتی، هزینه مورد نیاز برای انجام کار به کارفرما اعلام می شود و در صورت تایید، کارشناس جهت تعمیر به محل اعزام می شود.

تمامی خدمات پس از فروش در رامادر، در اسرع وقت و توسط مجرب ترین کارشناسان انجام می گیرد.