مراحل سفارش

ثبت سفارش و مراحل آن:

برای ثبت سفارش که به دو صورت آنلاین و تلفنی امکان پذیر می باشد، باید مطابق مراحل ذیل صورت گیرد:

  1. ثبت سفارش از طریق سایت و یا تماس تلفنی.
  2. تایید پیش فاکتور
  3. اعزام کارشناس به محل پروژه
  4. شروع نقشه کشی
  5. تایید نقشه

در مرحله ثبت سفارش، چه به صورت آنلاین و چه به صورت تلفنی، تمامی اطلاعات از جمله متراژ پروژه، یراق آلات مورد نیاز، جنس و کیفیت یراق آلات و سایر متعلقات پروژه و... از کارفرما گرفته می شود و با توجه به آن، پیش فاکتوری آماده و ارسال می گردد.

پیش فاکتور ارسال شده با توجه به متراژ اعلام شده می باشد و قیمت دقیق آن، مبلغی که در پیش فاکتور اعلام شده است نمی باشد. پیش فاکتور ارسالی با توجه به متراژ اعلام شده تنظیم گریده است که در این مرحله، کارفرما باید مبلغ حدودی را تایید و 25% آن را پیش از آغاز کار قبل از اعزام کارشناس و یا زمانی که کارشناس در محل پروژه حاضر شد پرداخت نمایند.

پس از پرداخت 25% از مبلغ پیش فاکتور، کارشناس جهت بازدید از محل پروژه، اندازه گیری دقیق و رسم نقشه دستی به محل پروژه اعزام می شود.

در مرحله نقشه کشی، مهندس نقشه کشی با توجه به اندازه گیری های انجام شده نقشه دقیق پروژه را رسم می نماید. در این مرحله تمامی تغییراتی که باید روی شیشه انجام گیرد از جمله محل سوراخ ها و... باید مشخص شود زیرا بعد از پایان نقشه کشی و ارسال برای تولید به هیچ عنوان امکان تغییر بر روی شیشه، فریم و ... تولید شده وجود ندارد.

پس از کشیده شدن نقشه توسط مهندس نقشه کشی، این نقشه باید تایید کارفرما برسد. با تایید کارفرما، نقشه برای تولید به کارخانه رامادر ارسال می گردد.