برچسپ ضمانت

برچسپ رامادر، روی محصولات رامادر

هنگامی که محصوالات رامادر در پروژه ای نصب می شوند، برچسپی بر روی آن محصول با نام و لوگو رامادر چسپانده می شود. این برچسپ نشان آن است که محصول، محصول رامادرمی باشد و یا طبق قردادی، خدمات پس از فروش و یا گارانتی به عهده رامادر می باشد.

در صورتی که پروژه شما در رامادر انجام شده باشد و برچسپ رامادر را از محصول کنده باشید، هیچگونه خدماتی با تعرفه مشتریان برای آن کار انجام نخواهد شد و طبق تعرفه ای جداگانه، هزینه انجام کار محاسبه می گردد. در صورتی که برچسپ رامادر از روی محصولات دارای گارانتی کنده شده باشد، طبق قانون شرکت رامادر، هیچگونه خدماتی بابت گارانتی انجام نخواهد شد و هزینه طبق تعرفه ای جداگانه محاسبه می گردد.